MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

ELTE, Budapest, 2021. február 4. (online)

MAGYAR

ENGLISH

 
 
ELTE Eötvös Lorand Tudomanyegyetem logo
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat és
regiszráció
Schweitzer József
1922–2015

Kérjük, regisztráljon a Kapcsolat és regisztráció alatt, hogy időben elküldhessük a Teams-konferencia linkjeit.

Határidők és program

Letölthető program pdf-formátumban valamint letölthető absztraktfüzet.

9:00 Köszöntés
Zsengellér József (elnök, MHT)
Plenáris Teams-csatorna
  Biblikum 1
Elnök: Karasszon István
Biblikum Teams-csatorna
Judaisztika 1
Elnök: Bányai Viktória
Judaisztika Teams-csatorna
09:15 Németh Áron:

Az arcszín elváltozásának filológiai
és antropológiai kérdései az Ószövetségben/Tanakban
   |  absztrakt

Tamási Balázs:

Báruk levelének (2Báruk 78-87) szerepe és irodalmi háttere a Második Szentély korának végén    |  absztrakt

09:40 Péntek Dániel Gábor:

Seol, a halottak és a féreg nem dicsőítik Istent!
– Egy formula változatai a zsoltárirodalomban
   |  absztrakt

Peremiczky Szilvia:

Az (udvari) bolond mint költői szerep. Manoello költészete a bahtyini karneválelmélet és a Másik fogalmának olvasatában    |  absztrakt

10:05 Papp György:

Hová téríti vissza Isten az embert?
– megjegyzések a Zsolt 90,3 fordításához –
   |  absztrakt

Zsom Dóra:

A Kaufmann gyűjtemény misztikus és mágikus vonatkozású kéziratai    |  absztrakt

10:30 (Kávé)szünet
Plenáris Teams-csatorna
  Biblikum 2
Elnök: Kustár Zoltán
Biblikum Teams-csatorna
Judaisztika 2
Elnök: Bányai Viktória
Judaisztika Teams-csatorna
10:45 Hack Márta:

„Örömmel fogadjátok az új tanítást”:
Jesája 12. fejezetének fordítása a Targumban
   |  absztrakt

Koltai Kornélia:

Egy 17. századi carmenszerző héber nyelvtudásáról - carmene és héber grammatikája tükrében. Kismarjai Veszelin Pál    |  absztrakt

11:10 Békefi Bálint:

A téves vallásosság ismeretelmélete
Jesája bálványpolémiájában (44,9–20)
   |  absztrakt

Zsengellér József:

Szilágyi Péter és a héber carmen-írók karrierje    |  absztrakt

11:35 Grüll Tiborné:

Az Exodus fordítója nyomában    |  absztrakt

Lánchidi Péter:

Kabbala és zsidó vallási reform – egy magyar rabbi párizsi litográfiája    |  absztrakt

12:00 Schnider A. Angelika OP:

Codex Neofiti 1, Exodus 1‒15    |  absztrakt

Tóth Katalin:

Kilében a soá után? Trauma-feldolgozás
és „elhúzódó társadalmi traumák” egy zsinagóga világában
   |  absztrakt

12:25 Zárszó
Plenáris Teams-csatorna

Fontos időpontok:

Első felhívás: 2020. november 24.
Absztrakt benyújtási határidő: 2020. december 15.
Értesítés elfogadásról: 2021. január 8.
Konferencia: 2021. február 4.