MHT logo

Hungarian Hebrew Studies Conference

 

The conference of the Hungarian Hebrew Studies Society

ELTE, Budapest, 4 February 2021 (online)

MAGYAR

ENGLISH

 
 
ELTE Eötvös Lorand Tudomanyegyetem logo
Introduction Call for papers Deadlines
and programme
Submission Contact and
registration
József Schweitzer
1922–2015

Please register under Contact and registration to get the links to the Teams conference.

Deadlines and conference programme

Download the programme as a pdf file, as well as the abstract booklet.

9:00 Welcome
József Zsengellér (president, Hungarian Hebrew Studies Society)
Plenary Teams chanel
  Biblical studies 1
Chair: Karasszon István
Bible studies Teams chanel
Judaic studies 1
Chair: Bányai Viktória
Judaic studies Teams chanel
09:15 Németh Áron:

Az arcszín elváltozásának filológiai
és antropológiai kérdései az Ószövetségben/Tanakban
   |  abstract

Tamási Balázs:

Báruk levelének (2Báruk 78-87) szerepe és irodalmi háttere a Második Szentély korának végén    |  abstract

09:40 Péntek Dániel Gábor:

Seol, a halottak és a féreg nem dicsőítik Istent!
– Egy formula változatai a zsoltárirodalomban
   |  abstract

Peremiczky Szilvia:

Az (udvari) bolond mint költői szerep. Manoello költészete a bahtyini karneválelmélet és a Másik fogalmának olvasatában    |  abstract

10:05 Papp György:

Hová téríti vissza Isten az embert?
– megjegyzések a Zsolt 90,3 fordításához –
   |  abstract

Zsom Dóra:

A Kaufmann gyűjtemény misztikus és mágikus vonatkozású kéziratai    |  abstract

10:30 (Coffee) break
Plenary Teams chanel
  Biblical studies 2
Chair: Kustár Zoltán
Bible studies Teams chanel
Judaic studies 2
Chair: Bányai Viktória
Judaic studies Teams chanel
10:45 Hack Márta:

„Örömmel fogadjátok az új tanítást”:
Jesája 12. fejezetének fordítása a Targumban
   |  abstract

Koltai Kornélia:

Egy 17. századi carmenszerző héber nyelvtudásáról - carmene és héber grammatikája tükrében. Kismarjai Veszelin Pál    |  abstract

11:10 Békefi Bálint:

A téves vallásosság ismeretelmélete
Jesája bálványpolémiájában (44,9–20)
   |  abstract

Zsengellér József:

Szilágyi Péter és a héber carmen-írók karrierje    |  abstract

11:35 Grüll Tiborné:

Az Exodus fordítója nyomában    |  abstract

Lánchidi Péter:

Kabbala és zsidó vallási reform – egy magyar rabbi párizsi litográfiája    |  abstract

12:00 Schnider A. Angelika OP:

Codex Neofiti 1, Exodus 1‒15    |  abstract

Tóth Katalin:

Kilében a soá után? Trauma-feldolgozás
és „elhúzódó társadalmi traumák” egy zsinagóga világában
   |  abstract

12:25 Closing remarks
Plenary Teams chanel

Important dates:

First call: 24 November 2020
Abstract submission deadline: 15 December 2020
Notification of acceptance: 8 January 2021
Conference: 4 February 2021