MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

ELTE, Budapest, 2021. február 4. (online)

MAGYAR

ENGLISH

 
 
ELTE Eötvös Lorand Tudomanyegyetem logo
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat és
regiszráció
Schweitzer József
1922–2015

Kérjük, regisztráljon a Kapcsolat és regisztráció alatt, hogy időben elküldhessük a Teams-konferencia linkjeit.

Felhívás

Letölthető felhívás (pdf).

Várjuk a Magyar Hebraisztikai Konferenciára a hebraista kollégák, a hebraisztika társterületeivel foglalkozó oktatók, kutatók, valamint hallgatók és doktoranduszok jelentkezését. A legfeljebb egy oldal hosszúságú kivonatok benyújtásának a határideje 2020. december 15., amelyet ezen az űrlapon keresztül tehetnek meg, az alábbiak figyelembevételével.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, filozófiai, nyelvészeti és fordítástudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

Tapasztalatok szerint online előadásokat követni kimerítőbb, mint hagyományos előadásokat. Ezért idén csak 25 perc áll egy-egy előadó rendelkezésére, amelynek megosztása 15 perc előadás, 6-8 perc diszkusszió és 2-4 perc technikai átállás. Az előadások nyelve magyar vagy angol. Kizárólag új – publikálatlan vagy frissen publikált, de a hazai szakmai közönség által még nem ismert – eredményeket várunk.

A jelentkezésnek három formáját ajánljuk:

  • Rendes absztrakt: Anonim kivonatot benyújthat bárki, hallgatók, doktoranduszok és kutatók is, akár tagjai, akár nem tagjai a Magyar Hebraisztikai Társaságnak. Ezek az absztraktok kettős anonim bírálaton mennek keresztül a magas szakmai minőség biztosítása érdekében.
  • Tagi absztrakt: A Magyar Hebraisztikai Társaság azon tagjai, akik a 2020. évre vonatkozóan a jelentkezési határidőig rendezték a tagdíjukat, anonimitás nélkül is benyújthatják az absztraktjukat. Az esetükben a társasági tagságuk jelent garanciát a szakmai minőségre. Új kutatási eredményeiket bemutató előadásukat igyekszünk a lehetőségekhez mérten beilleszteni a programba.
  • Hallgatói absztrakt: A doktori fokozattal még nem rendelkező, alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonyban álló fiatal kutatók absztraktjait külön bíráljuk el. Ha az absztrakt alapján az előadás várható színvonala összemérhető a többiével, ha rendes absztraktként is bejutott volna, akkor annak a rendes programon belül biztosítunk teret. További, ígéretesnek, támogatandónak ítélt hallgatók előadására egy külön szekcióban (szükség esetén rövidebb időkeretben) kerül sor.

A legfeljebb egy oldal hosszúságú, anonim kivonatok benyújtásának határideje 2020. december 15. A kivonatokat pdf formátumban a konferencia honlapján található űrlapon keresztül lehet feltölteni.