MHT logo

Hungarian Hebrew Studies Conference

Schweitzer Lectures 2020

 

The conference of the Hungarian Hebrew Studies Society

OR–ZSE, Budapest, 5 February 2020

MAGYAR

ENGLISH

 
 
Orszagos Rabbikepzo Intezet
Introduction Call for papers Deadlines
and programme
Submission Contact
and location
József Schweitzer
1922–2015

Deadlines and conference programme

Download the programme as a pdf file, as well as the abstract booklet.

8:45 Welcome
Openingrabbi Zoltán Radnóti, acting chair, Department of Biblical and Talmudic Studies
Scheiber Hall (floor 2, Ceremonial Hall)
9:00 Keynote lecture
Zev Farber:
Can Biblical Criticism Be Integrated into Traditional Jewish Studies and Should It Be?
10:00 Coffee break
  English session
Chair: Tamás Turán
Central Hall (floor 2)
Hebrew Bible
Chair: Karasszon István
Goldziher Hall (floor 2, Hexagonal Hall)
10:15 Gábor Balázs:
Orthodoxy, Bible Criticism and religious thought    |  abstract
Kelenhegyi Andor:
Lojalitásdilemmák - Ákis és Dávid párbeszéde    |  abstract
10:45 Péter Radvánszki:
Is there a theology of revelation in Rashi’s commentary
on the Song of Songs?
   |  abstract
Kustár Zoltán:
„Ha elenyészik is testem és szívem…”
A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez
   |  abstract
11:15 Attila Marossy:
The Anatomy of Separation:
Priestly Dichotomies and their Development in the Hebrew Bible
   |  abstract
Papp György:
Napjaink számlálása, tanításmódszertan és a bölcsesség szíve:
Megjegyzések a Zsolt 90,12 fordításának margójára
   |  abstract
11:45 Tamás Visi:
The Chronology of John the Baptist: A New Approach    |  abstract
12:15 Lunch break (until 13:30)
12:45 General Meeting of the Hungarian Hebrew Studies Society (for members)
Goldziher Hall (floor 2, Hexagonal Hall)
13:30 Joseph Schweitzer Prize award ceremony
Scheiber Hall (floor 2, Ceremonial Hall)
  Christianity and Judaism
Chair: Bányai Viktória
Central Hall (floor 2)
Géza Xeravits memorial session
Chair: Zsengellér József
Goldziher Hall (floor 2, Hexagonal Hall)
14:00 Koltai Kornélia:
A Frankfurt am Main-i carmenek (1626) bemutatása, különös tekintettel Nicolao Archino דהרות című héber nyelvű üdvözlőversére    |  abstract
Németh Áron:
A Dán 1–6* antropológiai aspektusai    |  abstract
14:30 Dobos Károly Dániel:
Paródia a polémia szolgálatában    |  abstract
Tamási Balázs:
Dualisztikus eszmék metszéspontjai Qumránban    |  abstract
15:00 Kiss András:
Egy unortodox ortodox rabbi, aki szerette Jézust:
Eliyahu Soloveitchik Jézus-értelmezése
   |  abstract
Hodossy-Takács Előd:
Qumránon túl: vízhasználat a Holt-tenger környékén    |  abstract
15:30 Coffee break
  Jewish studies and poetry
Chair: Schweitzer Gábor
Central Hall (floor 2)
Antique Bible translations
Chair: Koltai Kornélia
Goldziher Hall (floor 2, Hexagonal Hall)
16:00 Peremiczky Szilvia:
Párhuzamos legendák és vágyódások – Jehuda Halevi és Jaufre Rudel költészete és a vágyódás pszichológiája    |  abstract
Grüll Tiborné:
Harmonizációs fordítástechnika a Septuagintában    |  abstract
16:30 Tuna Rita:
Kölcsey Ferenc Himnusz c. verse dr. Józseffy Vilmos és Reich Ignác, valamint Bacher Simon héber nyelvű fordításában és részletek azok összehasonlító elemzési kísérleteiből    |  abstract
Montskó Benjámin:
Az aszketikus életmód és alamizsnálkodás a Qohelet Targumban és Jeromos Qohelet-kommentárjában    |  abstract
17:00 Schweitzer Gábor:
Akiben vulkánszerű lánggal égett a vallás iránti buzgóság:
Güns Áron (1860 - 1929), pécsi rabbi-helyettes pályafutása
Hack Márta:
A „gonosz Armilosz” és a „veszedelem fia”    |  abstract
17:30 Drinks

Important dates:

First call: 22 October 2019
Abstract submission deadline: 20 November 27 November 2019
Notification of acceptance: 20 December 2019
Conference: 5 February 2020