MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2020

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

OR–ZSE, Budapest, 2020. február 5.

MAGYAR

ENGLISH

 
 
Orszagos Rabbikepzo Intezet
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Határidők és program

Letölthető program pdf-formátumban valamint letölthető absztraktfüzet.

8:45 Köszöntő
MegnyitóRadnóti Zoltán főrabbi, mb. tanszékvezető, Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Scheiber terem (2. em., Díszterem)
9:00 Vendégelőadás
Zev Farber:
Can Biblical Criticism Be Integrated into Traditional Jewish Studies and Should It Be?
10:00 Kávészünet
  English session
Elnök: Tamás Turán
Központi terem (2. em.)
Héber Biblia
Elnök: Karasszon István
Goldziher terem (2. em., Hexagonális terem)
10:15 Gábor Balázs:
Orthodoxy, Bible Criticism and religious thought    |  absztrakt
Kelenhegyi Andor:
Lojalitásdilemmák - Ákis és Dávid párbeszéde    |  absztrakt
10:45 Péter Radvánszki:
Is there a theology of revelation in Rashi’s commentary
on the Song of Songs?
   |  absztrakt
Kustár Zoltán:
„Ha elenyészik is testem és szívem…”
A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez
   |  absztrakt
11:15 Attila Marossy:
The Anatomy of Separation:
Priestly Dichotomies and their Development in the Hebrew Bible
   |  absztrakt
Papp György:
Napjaink számlálása, tanításmódszertan és a bölcsesség szíve:
Megjegyzések a Zsolt 90,12 fordításának margójára
   |  absztrakt
11:45 Tamás Visi:
The Chronology of John the Baptist: A New Approach    |  absztrakt
12:15 Ebédszünet (13:30-ig)
12:45 A Magyar Hebraisztikai Társaság közgyűlése (a tagok részére)
Goldziher terem (2. em., Hexagonális terem)
13:30 A Schweitzer József-emlékdíj átadása
Scheiber terem (2. em., Díszterem)
  Kereszténység és zsidóság
Elnök: Bányai Viktória
Központi terem (2. em.)
Xeravits Géza emlékszekció
Elnök: Zsengellér József
Goldziher terem (2. em., Hexagonális terem)
14:00 Koltai Kornélia:
A Frankfurt am Main-i carmenek (1626) bemutatása, különös tekintettel Nicolao Archino דהרות című héber nyelvű üdvözlőversére    |  absztrakt
Németh Áron:
A Dán 1–6* antropológiai aspektusai    |  absztrakt
14:30 Dobos Károly Dániel:
Paródia a polémia szolgálatában    |  absztrakt
Tamási Balázs:
Dualisztikus eszmék metszéspontjai Qumránban    |  absztrakt
15:00 Kiss András:
Egy unortodox ortodox rabbi, aki szerette Jézust:
Eliyahu Soloveitchik Jézus-értelmezése
   |  absztrakt
Hodossy-Takács Előd:
Qumránon túl: vízhasználat a Holt-tenger környékén    |  absztrakt
15:30 Kávészünet
  Judaisztika és költészet
Elnök: Schweitzer Gábor
Központi terem (2. em.)
Ókori bibliafordítások
Elnök: Koltai Kornélia
Goldziher terem (2. em., Hexagonális terem)
16:00 Peremiczky Szilvia:
Párhuzamos legendák és vágyódások – Jehuda Halevi és Jaufre Rudel költészete és a vágyódás pszichológiája    |  absztrakt
Grüll Tiborné:
Harmonizációs fordítástechnika a Septuagintában    |  absztrakt
16:30 Tuna Rita:
Kölcsey Ferenc Himnusz c. verse dr. Józseffy Vilmos és Reich Ignác, valamint Bacher Simon héber nyelvű fordításában és részletek azok összehasonlító elemzési kísérleteiből    |  absztrakt
Montskó Benjámin:
Az aszketikus életmód és alamizsnálkodás a Qohelet Targumban és Jeromos Qohelet-kommentárjában    |  absztrakt
17:00 Schweitzer Gábor:
Akiben vulkánszerű lánggal égett a vallás iránti buzgóság:
Güns Áron (1860 - 1929), pécsi rabbi-helyettes pályafutása
Hack Márta:
A „gonosz Armilosz” és a „veszedelem fia”    |  absztrakt
17:30 Koccintás

Fontos időpontok:

Első felhívás: 2019. október 22.
Absztrakt benyújtási határidő: 2019. november 20 november 27.
Értesítés elfogadásról: 2019. december 20.
Konferencia: 2020. február 5.