MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2018

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

ELTE, Budapest, 2018. február 8.

MAGYAR

ENGLISH
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Program és határidők

Program és absztraktok:

Letölthető program pdf-formátumban valamint letölthető absztraktfüzet.

 

9.00 Köszöntő — Zsengellér József, a Magyar Hebraisztikai Társaság elnöke
 I. szekció: Közösség, identitás, polémia
Levezető elnök: Schweitzer Gábor
9.10 Újlaki Réka: Zsidózás és identitásprobléma a korai erdélyi szombatosoknál (kb. 1588 – 1621)    |    absztrakt
9.40 Dobos Károly Dániel: A vallási másság „demitológizálása” kora újkori, itáliai zsidó polemikus szövegekben    |    absztrakt
10.10 Leichter Lilla: Antiszemitizmus és lokalitás    |    absztrakt
 
10.40 Kávészünet és poszterszekció
 II. szekció: Biblikum
Levezető elnök: Karasszon István
11.00 Hack Márta: Tarszisz leánya, nincs többé kikötő! A Tírusz-orákulum földrajzi nevei Jesája könyvében és az értelmezői hagyomány​​​​​​    |    absztrakt
11.30 Jenei Péter: Befogadás vs. kitaszítás: Az idegen asszonyok elbocsátásának esete Ezsdrás-Nehémiás korában    |    absztrakt
12.00 Grüll Tiborné: A tevepárductól a hangya-oroszlánig: Állatnevek a Septuagintában​    |    absztrakt
 
12.30 Ebédszünet
13.30–14.30 A Magyar Hebraisztikai Társaság éves rendes közgyűlése (MHT-tagok részére, F.234 terem)
 
 III. szekció: Holt-tengeri tekercsek, 70 év után
Levezető elnök: Komoróczy Géza
14.30 Radvánszki Péter: Az eszkatológikus papság profán gyökerei    |    absztrakt
15.00 Dávid Nóra: Qumran 70 – a régészet szemszögéből    |    absztrakt
 
15.30 Kávészünet és poszterszekció
 IV. szekció: Rabbinikum
Levezető elnök: Peremiczky Szilvia
16.00 Babits Antal: Vallásbölcseleti kutatások Maimonidészről: Magyar nyelvű publikációk 1995-től    |    absztrakt
16.30 Urbán Ilona Anna: Félelem és bálványimádás    |    absztrakt
17.00 Oláh János: Adalékok a sófár tárgytörténetéhez​    |    absztrakt
17.30 Zárszó és a konferencia berekesztése

Poszterszekció:

 Fehér Sándor: Adalékok Dániel könyvének datálásához    |    absztrakt
 Götz Andrea et al.: Magyar peregrinusok héber köszöntőversei a 17. században    |    absztrakt
 Susánszki Judit: Ps 1-18 mint koherens történet    |    absztrakt

 

Fontos időpontok:

Első felhívás: 2017. november 20.
Absztrakt benyújtási határidő: 2017. december 18 december 21.
Értesítés elfogadásról: 2018. január 5.
Konferencia: 2018. február 8.