MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2020

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

OR–ZSE, Budapest, 2020. február 5.

MAGYAR

ENGLISH

 
 
Orszagos Rabbikepzo Intezet
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Köszöntő

A Magyar Hebraisztikai Társaság – az elmúlt évek hagyományát folytatva – 2020. február 5-én, szerdán, ismét megrendezi konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. Az idei konferenciát a Rabbiképző utódintézménye, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE) szervezi.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Egyrészt fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Másik cél a hebraisztika és társtudományai közötti párbeszéd elősegítése.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, filozófiai, nyelvészeti és fordítástudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

Idén kiemelt szerepet szánunk azoknak az előadásoknak, amelyek a Magyar Hebraisztikai Társaság közelmúltban elhunyt alelnöke, Xeravits Géza kutatási területeit érintik.

Az absztrakt benyújtásának a határideje 2019. november 20 november 27., amelynek részletei, a részletes konferenciafelhívás ezen az oldalon olvasható.

Várjuk a hebraista és a hebraisztika társterületeivel foglalkozó kollégák jelentkezését, akiket arra is kérünk, bátorítsák részvételre tehetséges hallgatóikat, doktoranduszaikat is.