MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2018

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

ELTE, Budapest, 2018. február 8.

MAGYAR

ENGLISH
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Felhívás

Várjuk a Magyar Hebraisztikai Konferenciára a hebraista kollégák, a hebraisztika társterületeivel foglalkozó oktatók, kutatók, valamint hallgatók és doktoranduszok jelentkezését. A legfeljebb egy oldal hosszúságú kivonatok benyújtásának a határideje 2017. december 18 december 21., amelyet ezen az űrlapon keresztül tehetnek meg, az alábbiak figyelembevételével.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, filozófiai, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, nyelvészeti és fordítástudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

A konferencián 30 perc áll egy előadó rendelkezésére, amelynek javasolt megosztása 20-22 perc előadás és 8-10 perc diszkusszió. Az előadások nyelve magyar vagy angol. Kizárólag új – publikálatlan vagy frissen publikált, de a hazai szakmai közönség által még nem ismert – eredményeket várunk.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia alapkoncepciója az, hogy minden kutató saját aktuális kutatását mutathatja be, tematikus megkötések nélkül. Emellett azonban két kiemelt kérdés köré szeretnénk egy-egy szekciót szervezni, külön invitálva azon kollégákat, akik ezekhez kapcsolódó projekteken dolgoznak:

  • A holt-tengeri tekercsek, 70 év elteltével: state-of-the-art és visszatekintés
  • Az első holt-tengeri tekercsek felfedezését követően hetven évvel ennek a szekciónak az előadásai a mai kutatási irányokat és más kutatási területekre kifejtett hatásukat vizsgálják.
  • Egyén, közösség, állam: magyar–zsidó hely-, kultúr- és társadalomtörténet
  • Az emancipáció százötvenedik, a Balfour-deklaráció századik és Izrael Állam alapításának a hetvenedik évfordulóján szeretnénk áttekinteni az egyén és a közösség, ill. az egyén és a (magyar vagy zsidó) állam kapcsolatát, a „hosszú 19. század” és az azt követő évtizedek történetéből merített hely-, kultúr- és társadalomtörténeti példákon keresztül.

A konferenciára jelentkezni 2017. december 18 december 21-ig a honlapon található űrlapon keresztül, anonim, legfeljebb egy oldal hosszúságú, pdf-formátumú absztrakt benyújtásával lehet. A jelentkezésnek három formáját ajánljuk:

  • Rendes absztrakt: Anonim kivonatot benyújthatnak hallgatók, doktoranduszok és olyan kutatók is, akik nem tagjai a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, de természetesen a Társaság tagjai is „megmérettethetik” magukat. Ezek az absztraktok kettős anonim bírálaton mennek keresztül a magas szakmai minőség biztosítása érdekében.
  • Tagi absztrakt: A Magyar Hebraisztikai Társaság azon tagjai, akik a 2017. évre vonatkozóan a jelentkezési határidőig rendezték a tagdíjukat, anonimitás nélkül is benyújthatják az absztraktjukat. Az ő esetükben a társasági tagságuk jelenti a garanciát a szakmai minőségre, és új kutatási eredményeiket bemutató előadásukat igyekszünk a lehetőségekhez mérten beilleszteni a programba.
  • Poszter: Frissen indult vagy folyamatban lévő kutatások részeredményeinek, „juniorabb jellegű” hallgatói projekteknek, valamint vizuálisan jól megjeleníthető témáknak, kipróbálható adatbázisoknak, szoftvereknek önálló poszterszekcióban biztosítunk megjelenési lehetőséget.