MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

ELTE, Budapest, 2022. február 3. (online)

MAGYAR
ENGLISH

 
ELTE Eötvös Lorand Tudomanyegyetem logo
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat és
regiszráció
Schweitzer József
1922–2015

Kérjük, regisztráljon a Kapcsolat és regisztráció alatt, hogy elküldhessük a konferencia linkjeit.
Ha nem kapta még meg a linkeket e-mailben, ellenőrizze a spam mappáját.

Köszöntő

Folytatva az elmúlt évek hagyományát, a Magyar Hebraisztikai Társaság 2022. február 3-án, csütörtökön, ismét megrendezi konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. Az idei konferenciát a Társaság a járványügyi helyzetre tekintettel idén is online formában szervezi meg.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Ugyanakkor cél a hebraisztika és társtudományai közötti párbeszéd elősegítése is.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, filozófiai, nyelvészeti és fordítástudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

Az absztrakt benyújtásának a határideje 2021. december 15 december 19., amelynek részletei, a részletes konferenciafelhívás ezen az oldalon olvasható.

Idén az online forma miatt a konferenciára való belépéshez előzetes regisztrációra van szükség.

Várjuk a hebraista és a hebraisztika társterületeivel foglalkozó kollégák jelentkezését, akiket arra is kérünk, bátorítsák részvételre tehetséges hallgatóikat, doktoranduszaikat is.