MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2019

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

KRE, Budapest, 2019. január 29.

MAGYAR

ENGLISH

 
KRE logo
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Új helyszín: Benda Kálmán Szakkollégium, 1085 Budapest, Horánszky u. 26.

Köszöntő

A Magyar Hebraisztikai Társaság, az elmúlt évek hagyományát folytatva, 2019. január 29-én, kedden, ismét megrendezi egynapos konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. A 2019. februári konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara szervezi.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Egyrészt fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Másrészt célunk a hebraisztika és a társtudományok közötti párbeszéd elősegítése is.

Az absztrakt benyújtásának a határideje 2018. november 19., amelynek részletei, a részletes konferenciafelhívás ezen az oldalon olvasható.

Várjuk a kollégák jelentkezését, akiket arra is kérünk, bátorítsák tehetséges hallgatóikat, doktoranduszaikat, hogy előadással vagy poszterrel ők is megjelenjenek a Magyar Hebraisztikai Konferencián.

 


Köszönetünket fejezzük ki a konferencia támogatójának:

EAJS logo: European Association for Jewish Studies