MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2019

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

KRE, Budapest, 2019. január 29.

MAGYAR

ENGLISH

 
KRE logo
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Új helyszín: Benda Kálmán Szakkollégium, 1085 Budapest, Horánszky u. 26.

Határidők és program

Program és absztraktok:

Letölthető program pdf-formátumban valamint letölthető absztraktfüzet.

9:00 Köszöntés
Zsengellér József (rektorhelyettes, KRE és elnök, MHT)
Benda Kálmán Terem (4. em. 406)
9:10 Vendégelőadás
Stefan Schorch:
The relevance of the Samaritan Targum for the textcritic of the Samaritan Pentateuch
10:10 Kávészünet
  Biblikum (1)
Elnök: Koltai Kornélia
Terem: 106
Modern zsidó történelem
Elnök: Biró Tamás
Terem: 109
10:30 Hodossy-Takács Előd:
Palesztina, régészet, ideológia    |  absztrakt
Isaac Hershkowitz and Amir Mashiach:
Becoming Hebrew: Religious and/or National Motives of Hatam Sofer’s Disciples Immigration to the Land of Israel    |  absztrakt
11:00 Fehér Sándor:
A Héber Biblia nyelvi datálásának szempontjairól    |  absztrakt
Stefania Ragaù:
A reaction against Antisemitism in Hungary: Edmund Eisler
and the flowering of the new Jewish utopian genre
   |  absztrakt
11:30 Grüll Tiborné:
Bibliai madárrendszertan, avagy él-e a pusztában pelikán?    |  absztrakt
Andrea Gondos:
From Transylvania to Jerusalem: The New East (Új Kelet) and Zionism in the Life and Scholarship of Isaiah Tishby    |  absztrakt
12:00 Ebédszünet
  Biblikum (2)
Elnök: Szatmári Györgyi
Terem: 106
Kereszténység és zsidóság
Elnök: Földváry Miklós
Terem: 109
13:30 Péntek Dániel Gábor:
A Seol mint hely a Héber Bibliában,
különös tekintettel a JHVH-hoz szóló imádságokra
   |  absztrakt
Dobos Károly Dániel:
Az Újszövetséggel a kereszténység ellen: Két ismeretlen héber nyelvű, keresztényellenes polemikus szöveg Észak-Itáliából    |  absztrakt
14:00 Hausmann, Jutta:
Két idegen nő – sarkkő Izrael történetében?    |  absztrakt
Újlaki-Nagy Réka:
Utazás a székely Jeruzsálembe: Utazási irodalom
és a bözödújfalusi prozelita hitközség
   |  absztrakt
14:30 Hack Márta:
Textus és kontextus: egy példa Jonatán ben Uzziél Jesája-targumából az értelmezési nehézség feloldására    |  absztrakt
Kiss András:
Jézussal kapcsolatos viták a 20. század eleji cionista mozgalomban    |  absztrakt
15:00 Kávészünet
  Rabbinikus irodalom
Elnök: Balázs Gábor
Terem: 106
Szövegek, tárgyak, emlékek
Elnök: Schweitzer Gábor
Terem: 109
15:30 Babits Antal:
Egy eszménykép folytatója, avagy egy epigon munkássága:
Sém Tov ben Joszéf Falaquera bölcseleti útmutatásai
   |  absztrakt
Oláh János és Tuna Rita:
Ácát sálom – Bacher Simon alkalmi költeménye
a „Magyar és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűléséhez”
(Kitekintéssel Bacher Simon életére)
   |  absztrakt
16:00 Montskó Benjámin:
A Qohelet könyvének problematikája
a Qohelet Targum értelmezésében
   |  absztrakt
Bányai Viktória és Komoróczy Szonja:
A snóderoláshoz kapcsolódó zsinagógai tárgyak    |  absztrakt
16:30 Urbán Ilona Anna:
„A szerelmemé vagyok, és a szerelmem az enyém” (Én 6,3)
Az Énekek éneke rabbinikus és patrisztikus értelmezése:
Kutatástörténete, kérdései
   |  absztrakt
Fullér Andrea:
A Salgótarjáni és Kozma utcai zsidó temetők egyiptizáló síremlékei    |  absztrakt
17:00 Radvánszki Péter:
Az Énekek Éneke tudományos zsidó kommentárjai    |  absztrakt
Kulcsár Beáta:
A „népi hős” – egy nagyváradi zsidó polgár emlékezete    |  absztrakt
17:30 Koccintás

Fontos időpontok:

Első felhívás: 2018. október 31.
Absztrakt benyújtási határidő: 2018. november 19.
Értesítés elfogadásról: 2018. december 19.
Konferencia: 2019. január 29.

Program és absztraktok:

Az absztraktok elfogadását követően publikáljuk.

 


Köszönetünket fejezzük ki a konferencia támogatójának:

EAJS logo: European Association for Jewish Studies