MHT logo

Hungarian Hebrew Studies Conference

Schweitzer Lectures 2019

 

The conference of the Hungarian Hebrew Studies Society

KRE, Budapest, 29 January 2019

MAGYAR

ENGLISH

 
KRE logo
Introduction Call for papers Deadlines
and programme
Submission Contact
and location
József Schweitzer
1922–2015

Deadlines and conference programme

Programme (preliminary):

Abstracts to be available before the conference.

9:00 Welcome
Room: 111
9:10 Keynote lecture
Stefan Schorch:
The relevance of the Samaritan Targum for the textcritic of the Samaritan Pentateuch
10:10 Coffee break
  Biblical studies (1) Modern Jewish history
10:30 Hodossy-Takács Előd:
Palesztina, régészet, ideológia
Isaac Hershkowitz and Amir Mashiach:
Becoming Hebrew: Religious andor National Motives of Hatam Sofer's Disciples Immigration to the Land of Israel
11:00 Fehér Sándor:
A Héber Biblia nyelvi datálásának szempontjairól
Stefania Ragaù:
A reaction against Antisemitism in Hungary: Edmund Eisler
and the flowering of the new Jewish utopian genre
11:30 Grüll Tiborné:
Bibliai madárrendszertan, avagy él-e a pusztában pelikán?
Andrea Gondos:
From Transylvania to Jerusalem: The New East (Új Kelet) and Zionism in the Life and Scholarship of Isaiah Tishby
12:00 Lunch break
  Biblical studies (2) Christianity and Judaism
13:30 Péntek Dániel Gábor:
A Seol, mint hely a Héber Bibliában,
különös tekintettel a JHVH-hoz szóló imádságokra
Dobos Károly Dániel:
Az Újszövetséggel a kereszténység ellen: Két ismeretlen héber nyelvű, keresztényellenes polemikus szöveg Észak-Itáliából
14:00 Hausmann, Jutta:
Két idegen nő – sarkkő Izrael történetében?
Újlaki-Nagy Réka:
Utazás a székely Jeruzsálembe: Utazási irodalom
és a bözödújfalusi prozelita hitközség
14:30 Hack Márta:
Textus és kontextus: egy példa Jonatán ben Uzziél Jesája-targumából az értelmezési nehézség feloldására
Kiss András:
Jézussal kapcsolatos viták a 20. század eleji cionista mozgalomban
15:00 Coffee break
  Rabbinic literature Texts, artifacts, memories
15:30 Babits Antal:
Egy eszménykép folytatója, avagy egy epigon munkássága:
Sém Tov ben Joszéf Falaquera bölcseleti útmutatásai
Oláh János és Tuna Rita:
Ácát sálom – Bacher Simon alkalmi költeménye
a „Magyar és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűléséhez”
(Kitekintéssel Bacher Simon életére)
16:00 Montskó Benjámin:
A Qohelet könyvének problematikája
a Qohelet Targum értelmezésében
Bányai Viktória és Komoróczy Szonja:
A snóderoláshoz kapcsolódó zsinagógai tárgyak
16:30 Urbán Ilona Anna:
„A szerelmemé vagyok, és a szerelmem az enyém” (Én 6,3)
Az Énekek éneke rabbinikus és patrisztikus értelmezése:
Kutatástörténete, kérdései
Fullér Andrea:
A Salgótarjáni és Kozma utcai zsidó temetők egyiptizáló síremlékei
17:00 Radvánszki Péter:
Az Énekek Éneke tudományos zsidó kommentárjai
Kulcsár Beáta:
A „népi hős” – egy nagyváradi zsidó polgár emlékezete

Important dates:

First call: 31 October 2018
Abstract submission deadline: 19 November 2018
Notification of acceptance: 19 December 2018
Conference: 29 January 2019

 


We are acknowledging the support of:

EAJS logo: European Association for Jewish Studies