MHT logo

Hungarian Hebrew Studies Conference

Schweitzer Lectures 2019

 

The conference of the Hungarian Hebrew Studies Society

KRE, Budapest, 29 January 2019

MAGYAR

ENGLISH

 
KRE logo
Introduction Call for papers Deadlines
and programme
Submission Contact
and location
József Schweitzer
1922–2015

New location: Benda Kálmán Szakkollégium, Horánszky utca 26, 1085 Budapest.

Deadlines and conference programme

Programme and abstracts:

Download the programme as a pdf file, as well as the abstract booklet.

9:00 Welcome
József Zsengellér (vice-rector, Károli Gáspár University and president, Hungarian Hebrew Studies Society)
Benda Kálmán Hall (floor 4, room 406)
9:10 Keynote lecture
Stefan Schorch:
The relevance of the Samaritan Targum for the textcritic of the Samaritan Pentateuch
10:10 Coffee break
  Biblical studies (1)
Chair: Koltai Kornélia
Room 106
Modern Jewish history
Chair: Biró Tamás
Room 109
10:30 Hodossy-Takács Előd:
Palesztina, régészet, ideológia    |  abstract
Isaac Hershkowitz and Amir Mashiach:
Becoming Hebrew: Religious and/or National Motives of Hatam Sofer’s Disciples Immigration to the Land of Israel    |  abstract
11:00 Fehér Sándor:
A Héber Biblia nyelvi datálásának szempontjairól    |  abstract
Stefania Ragaù:
A reaction against Antisemitism in Hungary: Edmund Eisler
and the flowering of the new Jewish utopian genre
   |  abstract
11:30 Grüll Tiborné:
Bibliai madárrendszertan, avagy él-e a pusztában pelikán?    |  abstract
Andrea Gondos:
From Transylvania to Jerusalem: The New East (Új Kelet) and Zionism in the Life and Scholarship of Isaiah Tishby    |  abstract
12:00 Lunch break
  Biblical studies (2)
Chair: Szatmári Györgyi
Room 106
Christianity and Judaism
Chair: Földváry Miklós
Room 109
13:30 Péntek Dániel Gábor:
A Seol mint hely a Héber Bibliában,
különös tekintettel a JHVH-hoz szóló imádságokra
   |  abstract
Dobos Károly Dániel:
Az Újszövetséggel a kereszténység ellen: Két ismeretlen héber nyelvű, keresztényellenes polemikus szöveg Észak-Itáliából    |  abstract
14:00 Hausmann, Jutta:
Két idegen nő – sarkkő Izrael történetében?    |  abstract
Újlaki-Nagy Réka:
Utazás a székely Jeruzsálembe: Utazási irodalom
és a bözödújfalusi prozelita hitközség
   |  abstract
14:30 Hack Márta:
Textus és kontextus: egy példa Jonatán ben Uzziél Jesája-targumából az értelmezési nehézség feloldására    |  abstract
Kiss András:
Jézussal kapcsolatos viták a 20. század eleji cionista mozgalomban    |  abstract
15:00 Coffee break
  Rabbinic literature
Chair: Balázs Gábor
Room 106
Texts, artifacts, memories
Chair: Schweitzer Gábor
Room 109
15:30 Babits Antal:
Egy eszménykép folytatója, avagy egy epigon munkássága:
Sém Tov ben Joszéf Falaquera bölcseleti útmutatásai
   |  abstract
Oláh János és Tuna Rita:
Ácát sálom – Bacher Simon alkalmi költeménye
a „Magyar és Erdélyhoni Izraeliták Egyetemes Gyűléséhez”
(Kitekintéssel Bacher Simon életére)
   |  abstract
16:00 Montskó Benjámin:
A Qohelet könyvének problematikája
a Qohelet Targum értelmezésében
   |  abstract
Bányai Viktória és Komoróczy Szonja:
A snóderoláshoz kapcsolódó zsinagógai tárgyak    |  abstract
16:30 Urbán Ilona Anna:
„A szerelmemé vagyok, és a szerelmem az enyém” (Én 6,3)
Az Énekek éneke rabbinikus és patrisztikus értelmezése:
Kutatástörténete, kérdései
   |  abstract
Fullér Andrea:
A Salgótarjáni és Kozma utcai zsidó temetők egyiptizáló síremlékei    |  abstract
17:00 Radvánszki Péter:
Az Énekek Éneke tudományos zsidó kommentárjai    |  abstract
Kulcsár Beáta:
A „népi hős” – egy nagyváradi zsidó polgár emlékezete    |  abstract
17:30 Drinks

Important dates:

First call: 31 October 2018
Abstract submission deadline: 19 November 2018
Notification of acceptance: 19 December 2018
Conference: 29 January 2019

 


We are acknowledging the support of:

EAJS logo: European Association for Jewish Studies