MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2019

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

KRE, Budapest, 2019. január 29.

MAGYAR

ENGLISH

 
KRE logo
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Új helyszín: Benda Kálmán Szakkollégium, 1085 Budapest, Horánszky u. 26.

Felhívás

Várjuk a Magyar Hebraisztikai Konferenciára a hebraista kollégák, a hebraisztika társterületeivel foglalkozó oktatók, kutatók, valamint hallgatók és doktoranduszok jelentkezését. A legfeljebb egy oldal hosszúságú kivonatok benyújtásának a határideje 2018. november 19., amelyet ezen az űrlapon keresztül tehetnek meg, az alábbiak figyelembevételével.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, filozófiai, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, nyelvészeti és fordítástudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

A konferencián 30 perc áll egy előadó rendelkezésére, amelynek javasolt megosztása 20-22 perc előadás és 8-10 perc diszkusszió. Az előadások nyelve magyar vagy angol. Kizárólag új – publikálatlan vagy frissen publikált, de a hazai szakmai közönség által még nem ismert – eredményeket várunk.

A konferenciára jelentkezni 2018. november 19-ig a honlapon található űrlapon keresztül, anonim, legfeljebb egy oldal hosszúságú, pdf-formátumú absztrakt benyújtásával lehet. A jelentkezésnek három formáját ajánljuk:

  • Rendes absztrakt: Anonim kivonatot benyújthatnak hallgatók, doktoranduszok és olyan kutatók is, akik nem tagjai a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, de természetesen a Társaság tagjai is „megmérettethetik” magukat. Ezek az absztraktok kettős anonim bírálaton mennek keresztül a magas szakmai minőség biztosítása érdekében.
  • Tagi absztrakt: A Magyar Hebraisztikai Társaság azon tagjai, akik a 2018. évre vonatkozóan a jelentkezési határidőig rendezték a tagdíjukat, anonimitás nélkül is benyújthatják az absztraktjukat. Az ő esetükben a társasági tagságuk jelenti a garanciát a szakmai minőségre, és új kutatási eredményeiket bemutató előadásukat igyekszünk a lehetőségekhez mérten beilleszteni a programba.
  • Poszter: Frissen indult vagy folyamatban lévő kutatások részeredményeinek, „juniorabb jellegű” hallgatói projekteknek, valamint vizuálisan jól megjeleníthető témáknak, kipróbálható adatbázisoknak, szoftvereknek önálló poszterszekcióban biztosítunk megjelenési lehetőséget.

 


Köszönetünket fejezzük ki a konferencia támogatójának:

EAJS logo: European Association for Jewish Studies