MHT logo

Magyar Hebraisztikai Konferencia

Schweitzer-lectures 2018

 

A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

ELTE, Budapest, 2018. február 8.

MAGYAR

ENGLISH
Köszöntő Felhívás Határidők
és program
Jelentkezés Kapcsolat
és helyszín
Schweitzer József
1922–2015

Köszöntő

A Magyar Hebraisztikai Társaság, immár hagyományteremtő céllal, a 2016. január 27-i Schweitzer József Emlékkonferencia, majd a 2017. február 14-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tartott első Schweitzer-lectures folytatásaként, 2018. február 8-án ismét megrendezi egynapos konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. A 2018. februári konferenciát az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke szervezi.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Egyrészt fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Másrészt célunk a hebraisztika és a társtudományok közötti párbeszéd elősegítése is.

Ezért az idei konferencián kiemelt hangsúlyt kap az interdiszciplináris párbeszéd elősegítése, azaz olyan kutatók részvételének a bátorítása, akik rokon tudományokkal – többek között társadalomtörténettel, irodalomtörténettel, nyelvészettel, vallástudománnyal, antropológiával – foglalkoznak, és munkájuk hebraisztikai, judaisztikai, bibliatudományi vonatkozásai relevánsak lehetnek a Magyar Hebraisztikai Társaság tagsága számára is; illetve ők maguk is profitálhatnak a hebraista közösséggel való eszmecseréből. Különösen fontosnak tartjuk határon túli előadók jelentkezését is. A nemzetköziesedés jegyében angol nyelvű prezentációkat is várunk.

Az absztrakt benyújtásának a határideje 2017. december 18 december 21., amelynek részletei, a részletes konferenciafelhívás ezen az oldalon olvasható.

Várjuk a kollégák jelentkezését, akiket arra is kérünk, bátorítsák tehetséges hallgatóikat, doktoranduszaikat, hogy előadással vagy poszterrel ők is megjelenjenek a Magyar Hebraisztikai Konferencián.